Kredsinstruktører i Kreds 5

Kredsinstruktørens opgave er at varetage grunduddannelsen af instruktører/trænere, og de er forpligtede til at deltage i et årligt møde med kredsens uddannelsesudvalg med henblik på planlægning og tilrettelægning af grunduddannelsen. Grunduddannelsen af trænerne kan finde sted på tværs af kredsene, hvis det er hensigtsmæssigt rent geografisk eller tidsmæssigt. Kredsinstruktører kan afholde efteruddannelseskurser.

Kredsinstruktører i kreds 5

Arne Honoré

tlf: 22265552email: arne.honore@gmail.com
Jim Hempeltlf: 40727150email: jim@hempel.one
Nicholas Lundgrentlf: 66190793email: nl@finit.dk
Susan Aino Kjærtlf: 40585466email: susan.aino.kjaer@gmail.com